Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Z dniem 1 września 2011 roku na podstawie decyzji 2 /2001 Zarządu Miasta Ozorków z dnia 30 sierpnia 2001 roku przekazano Miejskiej Krytej Pływalni „Wodnik” z siedzibą w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej 1a w trwały zarząd nieruchomość na czas nieoznaczony działki o łącznej powierzchni 4441m2 w obrębie geodezyjnym nr 8 , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12253 w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Ustanowiono z dniem 01.04.2014 r. na czas nieoznaczony trwały zarząd na rzecz Miejskiej Krytej Pływalni ,,Wodnik’’ w Ozorkowie nieruchomości opisane w załączonych decyzjach.

Decyzja 1/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 1

Decyzja 1/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 2

Decyzja 1/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 3

Decyzja 2/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 1

Decyzja 2/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 2

Decyzja 2/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 3

Decyzja 2/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 4

Decyzja 3/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 1

Decyzja 3/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 2

Decyzja 4/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 1

Decyzja 4/2014 - Ozorków, dnia 31 marca 2014 r. - strona 2


W skład przedmiotowego mienia wchodzą :

 • Działki o wartości 68.573,01 zł oznaczone nr:
  • 185//12 o pow. 73 m 2,
  • 185/13 o pow. 336 m2,
  • 185/14 o pow. 93 m2,
  • 185/15 o pow. 878 m2,
  • 185/17 o pow. 538 m2,
  • 185/18 o pow. 1910 m2,
  • 185/22 o pow. 506m2,
  • 185/25 o pow. 107m2,
 • Budynek pływalni o powierzchni: zabudowanej 1351,20 m2 , użytkowej 2.427,6 m2 i kubaturze 13.927 m2 o wartości 7.342.048,78 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny o wartości 4.178.200,86 zł
 • Pozostałe środki trwałe o wartości 183.477,33 zł 
 • Wartości niematerialne i prawne: 7664,70 zł 

Stan na dzień 31.12.2012 roku

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-10-2014 - Edycja treści.

24-04-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 498