Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres działania

 Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie jest gminną jednostką organizacyjną powołaną w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Ozorków w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez:

 • Administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych
  • boisko przy ulicy Łęczyckiej 1
  • boisko przy ul. Sportowej
  • CSiR ,,Wodnik’’ przy ul. Lotniczej 1 a,
  • Zalewu retencyjno – rekreacyjnego z wyznaczonym miejscem do kąpieli w Ozorkowie przy ul. Sienkiewicza
  • Hali sportowej przy ul. Traugutta 2.
 • Propagowanie i inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki we wszystkich jej formach wśród mieszkańców miasta Ozorków.
 • Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • Współpracowanie z instytucjami i organizacjami oraz klubami prowadzącymi działalność z zakresu kultury fizycznej.

Do podstawowych zadań CSiR ,,Wodnik'' w Ozorkowie należy:

 • Gospodarowanie i zarządzanie obiektami i terenami sportowo – rekreacyjnymi;
 • Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń sportowych;
 • Udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych, klubów stowarzyszeń, fundacji jako organizatora imprez sportowych;
 • Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • Współorganizowanie działań klubów sportowych;
 • Tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystywania;
 • Świadczenie różnych odpłatnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz innych organizacji;
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-02-2016 - Edycja treści.

24-02-2016 - Edycja treści.

01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-04-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 499